Ringen

Bland de enklaste ringar någonsin som man kan finna är en ring av tvinnat läder eller smidiga, tvinnade, tunna trätrådar av till exempel sälg. Sådana enkla ringar kunde fattiga och kanske lösdrivande människor göra förr i tiden för att visa varandra och världen att de bundit sig till varandra. Kärleksband har människor i alla tider lagt om varandra och accepterat som väldigt viktiga band att vörda och behålla i sina liv. På många håll i världen har man snittat sig i huden för att pressa ut någon droppe blod som man blandat med varandra för att svära varandra trohet i kärlek eller vänskap.

Behovet av att markera och visa för omvärlden och även för sig själv påminna om det förbund man har med en annan människa har tagit sig många uttryck. Ett av de tydligaste och kanske äldsta sätten som vi känner till är att ge varandra en ring som symbol för kärlek, men även andra smycken har man gett varandra för att visa att den som får gåvan har en särskild plats i ens hjärta och i ens liv. Det är vackra symboler som vi ger varandra. Ring på fingret är djupt rotat som en symbol för kärlek och ett kärleksförbund med en särskilt utvald hjärtevän.