Blogga om din lägenhetsrenovering

Att skapa en blogg är både roligt och ett bra verktyg då man genomför olika projekt. Inte bara når man ut till andra som läser den, man kan även själv använda bloggen som en minneskarta över var man själv har varit. Detta är perfekt då man renoverar en lägenhet, för att kunna göra tillbakablickar. När man skapar sin renoveringsblogg är det bra att ha en plan, vilka delar den bör innehålla och vilket material man ska skapa till varje del. Här kommer en översikt.

Innan renoveringen

Här är det bra att skriva om vilka tankar som föranleder en renovering, och varför den överhuvudtaget blir av. Man får komma ihåg att en renovering ligger högt upp på mångas önskelistor, så det finns redan här något som intresserar väldigt många läsare. Självklart är bilder viktigt redan i denna fas, för att kunna göra “före”- och “efter”-jämförelser. Man kan berätta om de materialval man valt och köper man sådant via en byggvarubutik online som https://built.se/ går det enkelt att länka till materialvalen. Då får man dessutom läsarna mer delaktiga i renoveringen. Man kan redan innan renoveringen börja skriva teman om:

 • Varför renovera?
 • Vad är drömmen att det ska resultera i?
 • Vilka rädslor finns?
 • Kostnader, hur går allt ihop ekonomiskt?

Medan man renoverar

Under själva renoveringen vill många läsa om hur det framskrider dag för dag. Här kan man ta upp mötet med hantverkare och vilka problem och utmaningar man stöter på. Teman man kan skriva om är:

 • Hur fungerar det med hantverkare?
 • Hur förändras livet medan renoveringen pågår?
 • Vilka förändringar tvingas man göra under renoveringen?

Efter renoveringen

I slutet vill förstås alla se vilka förändringar som gjorts och här är det viktigt att få in bra helhetsbilder.

Dessutom kan man ägna rätt stor del av bloggen till att inreda i hemmet efter renoveringen och kanske göra djupdykningar i olika trender. Bra teman att skriva om är:

 • Före- och efter-jämförelser.
 • Vad skulle man ha gjort annorlunda?
 • Roligast kontra jobbigast med en renovering.
 • Vilka möbler passar i de nya rummet etc.